Καλώς τους...

Νέα (minimal) εμφάνιση στο site που είχε ξεμείνει σε early Drupal 4. Πήγαμε περήφανα στο Drupal 6. Εδώ θα βρίσκετε περισσότερο προσωπικά νέα και στοιχεία. Τα επαγγελματικά στην Εντέλεια.

drupal-love-right.png